เครื่องจักรใน SHOWROOM   

                           NEW Machines                                       Retrofit CNC Machining Center

                              

 

  News & Event 

       

เครื่องจักรกลสำหรับ
การผลิตยุค 4.0

    

   

เครื่องกัดที่มีวัสดุพิเศษ
 

SIAM ELMATECH CO., LTD
 

สวัสดีปีใหม่
ขอขอบคุณ สำหรับกระเช้าสวัสดีปีใหม่

    

EQUIPTOP
เครื่อง เจียรราบ 

เครื่องพร้อมส่ง
 

เครื่องเจียร EQUIPTOP 
ขนาดทำงาน 1000 x 2000 mm.

เครื่องเจียรราบ ขนาดใหญ่  
คำสั่งซื้อจากประเทศสเปน

CNC Double Column
 

APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP
 

   

EQUIPTOP 
 

สปาร์คเกลียว M12
บน P-Series

เครื่องเจียรราบ
ขนาดใหญ่ของEQUIPTOP

Big size Surface Grinder
EQUIPTOP

เยี่ยมผู้ผลิตเครื่องจักร
 

เรียนรู้ การ Upload Download
System Software files

CNC EDM NP-Series Control
model  JOEMARS EDM Brand 

  เครื่อง CNC EDM
 

Generator เครื่อง EDM
ของ JOEMARS

 

  Exhibition  

 

       METALEX THAILAND 2019 

 

 

ส่งเครื่องและตรวจรับเครื่องจักร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม .......                                                                                                                 

  JOB

           

ตัวแทนจำหน่าย เครื่อง EDM Application ทั้งสามแบบ DIE SINKER, WIRE CUT, SUPER DRILL ยี่ห้อ JOEMARS ในประเทศไทย : บจก. สยาม เอลมาเทค 
 
จำนวนเครื่อง ในประเทศไทย มากกว่า 400 เครื่อง ที่เราขาย และดูแลหลังการขาย สามารถ ประเมินความสามารถในการบริการหลังการขาย น่าจะได้
 
โทรฯ 02-1596391-3
อีเมล์ : ukofset@ksc.th.com 


 

SIAM ELMATECH CO., LTD.

12/3 Moo.10 Klong-khoi, Pak-kred, Nonthaburi 11120 Thailand

Tel. : +66 (0)-2159-6391 to 3, +66 (0)-81-870-3875, Fax. : +66 (0)-2159-6394

E-Mail : ukofset@ksc.th.com, siamelmatechgroup@yahoo.com

www.siamelmatechgroup.com